Skrypty JS

Copyright

GOSC.PL

dodane 23.05.2011 08:00

Materiały treściowe, graficzne i fotograficzne,zamieszczane w należących do Instytutu Gość Media w Katowicach (zwanego dalej „Wydawcą”) serwisach internetowych w domenach gosc.pl, malygosc.pl,wiara.pl oraz radioem.pl (zwanych dalej łącznie „Portalami”) oraz rozpowszechniane przez Wydawcę za pośrednictwem newslettera lub kanałów RSS, podlegają ochronie na podstawie przepisów polskiego i międzynarodowego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, a także ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Autorskie prawa majątkowe do powyższych materiałów przysługują Wydawcy lub uprawnionym podmiotom, których materiały zostały zamieszczone w Portalach na podstawie umów zawartych z Wydawcą, a korzystanie z tych Materiałów w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty lub inne ustawowe wyjątki, wymaga zgody odpowiednio Wydawcy lub uprawnionych podmiotów.

POSTANOWIENIASZCZEGÓLNE

1. Materiały  Wydawcy

Zamieszczone na Portalach Materiały, do których Wydawcy przysługują autorskie prawa majątkowego sygnowane są przez niego, szczególności skrótami „Gość Niedzielny”, „GN”, „Mały Gość”, „MGN”, „Wiara.pl”, „Radio Em”.

W celu uzyskania zgody na korzystanie z powyższych Materiałów w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty należy zwrócić się  do odpowiednich z uwagi na miejsce zamieszczenia redakcji, na adres-mail: redakcja@gosc.pl, redakcja@malygosc.pl,wiara@wiara.pl lub redakcja@radioem.pl

2. Materiały  Katolickiej Agencji Informacyjnej

Autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych do zamieszczonych na Portalach materiałów sygnowanych skrótem "KAI" lub „eKAI” przysługują Katolickiej Agencji Informacyjnej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i publikowane są na Portalach za zgodą KAI na podstawie umowy licencyjnej.

Jakiekolwiek korzystanie z powyższych Materiałów w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty, bez uprzedniej pisemnej zgody KAI, jest zabronione.

3. Materiały Radia Watykańskiego

Autorskie prawa majątkowe do zamieszczonych na Portalach Materiałów sygnowanych "Radio Watykańskie" przysługują właścicielowi Radia Watykańskiego i publikowane są na Portalach za zgodą tego właściciela.

Jakiekolwiek korzystanie z powyższych Materiałów, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności poza własny użytek osobisty, wymaga zgody właściciela Radia Watykańskiego.

4. Materiały  Polskiej Agencji Prasowej

Autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych dodo zamieszczonych w Portalach, Materiały sygnowanych skrótem "PAP" przysługują Polskiej Agencji Prasowej S.A. z siedzibą w Warszawie  i publikowane są na Portalach za zgodą PAP.

Jakiekolwiek korzystanie z powyższych Materiałów poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności poza własny użytek osobisty ,w tym dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

5. Materiały innych wydawnictw

Autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych na Portalach sygnowanych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 1-4 powyżej, w tym pochodzących z periodyków katolickich i świeckich, a także będących fragmentami publikacji książkowych, przysługują innym uprawnionym podmiotom i publikowane są na Portalach za ich zgodą. Korzystanie z powyższych Materiałów, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności poza własny użytek osobisty, wymaga zgody tych uprawnionych podmiotów.

6. Zdjęcia

W podpisach zdjęć znajduje się informacja o prawach autorskich i - ewentualnie - licencjach, na których zdjęcia mogą być dalej udostępniane. Używamy następujących skrótów:

WikimediaCommons:

(PD) - zdjęcie należy do domeny publicznej;

(GNU FDL) - GNU Free Documentation License;

(CC 3,0) - Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0  (Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach);

(CC 2,5) - Creative Commons Attribution-ShareAlike 2,5 (Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach);

(CC 2,0) Creative Commons Attribution-ShareAlike 2,0 (Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach);

(CC 1,0) Creative Commons Attribution-ShareAlike 1,0 (Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach);

(CC-A 3,0) Creative Commons Attribution 3,0 (Uznanie autorstwa);

(CC-A 2,5) Creative Commons Attribution 2,5 (Uznanie autorstwa)

Dla zdjęć z serwisu www.flickr.com:

(CC) - oznacza licencję Creative Commons 2,0 Attribution (Uznanie autorstwa);

(CC-SA) - oznacza licencję Creative Commons 2,0 Attribution-ShareAlike (Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

CIA The World FactBook

Mapy, grafiki i zdjęcia opisane w ten sposób pochodzą z The World Factbook 2009. Washington, DC: Central IntelligenceAgency, 2009. i znajdują się w domenie publicznej. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu.

Ewentualne inne sytuacje zaznaczono w opisie zdjęcia.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PRZEZ KANAŁY RSS

Portale udostępniają zamieszczane Materiały(tytuł, zajawka, link do pełnego Materiału na Portalach) za pomocą kanałów RSS.

Wykorzystywanie udostępnianych za pomocą kanałów RSS Materiałów, w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty wymaga uzyskania uprzedniej zgody od podmiotów podanych w treści informacji jako ich źródło.

W sprawie wykorzystania z Materiałów za pośrednictwem czytników RSS na stronach parafialnych i diecezjalnych prosimy o kontakt z odpowiednią redakcją.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół