W najnowszym „Gościu”: Biblia Audio z Księgami Mądrościowymi cz. II

dodane 10.08.2022 13:34

W numerze „Gościa Niedzielnego” kolejna płyta z cyklu Biblia Audio, a na niej trzy księgi Mądrościowe – Księga Hioba, Księga Psalmów, Księga Przysłów

W najnowszym "Gościu Niedzielnym" nr 32/2022
Gość Niedzielny

Gość Niedzielny: Polityka pamięci [Piotr Legutko]

„Sierpień to najbardziej polski miesiąc ze wszystkich. W sierpniu wydarzyło się to, co dziś określa nas jako wspólnotę narodową. Pierwszego sierpnia wybuchło powstanie warszawskie, piętnastego odparliśmy bolszewików spod Warszawy, a trzydziestego pierwszego podpisano w Gdańsku porozumienia, które otwarły drogę do powstania Solidarności” – pisze Piotr Legutko. Każda z tych dat jednoczy nasze społeczeństwo, choć każda odwołuje się do innych postaw i wartości. Wszystkie świętujemy bez specjalnych kontrowersji, można na ich podstawie zbudować piękną opowieść o polskim pragnieniu wolności. A jednak odwoływanie się do historii - w mediach, szkole, polityce państwa - wciąż przeszkadza. „Dziesięć lat temu przeciw próbom ograniczenia nauki historii dawni opozycjoniści organizowali w kościołach głodówki, dziś na odwrót - nie milkną protesty przeciw nowym programom i podręcznikom wspierającym politykę pamięci”.

Gość Niedzielny: U studni mądrości [Andrzej Macura]

Trzy księgi Starego Testamentu - Hioba, Psalmów i Przysłów znalazły się na dziewiątej już płycie dołączonej do najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego” kolekcji Biblia Audio. Każda tych ksiąg jest inna. Księgę Hioba nazywa się poematem dydaktycznym, Księga Psalmów to tom religijnej poezji, a Księga Przysłów - zbiór pouczeń i różnorakich sentencji. Łączy je poszukiwanie mądrości. Takiej, która pochodzi od Boga, o Bogu pamięta i do Niego prowadzi. Jak zaznacza Andrzej Macura – „to może być zaskoczenie. Dziś skłonni jesteśmy mówić raczej, że do Boga prowadzi jedynie zaufanie. Może to wpływ Jezusowego zachwytu nad objawieniem spraw Bożych prostaczkom”.

Gość Niedzielny: Kierunkowskaz na codzienność [Magdalena Dobrzyniak]

Czy Helena Kmieć zostanie wyniesiona na ołtarze? Tą tragedią żyła cała Polska. Młoda, pełna życia, talentów i marzeń dziewczyna z Libiąża została zamordowana w dalekiej Boliwii, dokąd wyjechała na misje. Pragnienie, by Kościół oficjalnie potwierdził jej świętość, żywi wiele osób, które ją znały, i tych, które pod wpływem przykładu jej życia zmieniły swoje. Pojawiają się też pierwsze sygnały, że te pragnienia mogą się urzeczywistnić. Stolica Apostolska wyraziła już zgodę, by proces toczył się w rodzinnej archidiecezji Heleny, a nie w miejscu jej śmierci, jak to jest przyjęte.

Biblia Audio - Księgi Mądrościowe cz. II
Gość Niedzielny

 

Gość Niedzielny: Do reformy [Maciej Kalbarczyk]

Od miesięcy polski rząd zabiega o kompleksową reformę systemu EU ETS. Ponadto domaga się jego zawieszenia do czasu wprowadzenia potrzebnych zmian. W opinii Ministerstwa Klimatu i Środowiska realizacja takiego scenariusza byłaby korzystna dla naszej gospodarki i wzmocniłaby bezpieczeństwo energetyczne Polski. „Jednym z jego mankamentów jest przyzwolenie na prowadzenie spekulacji, których konsekwencją jest wzrost cen na tym rynku” – zauważa Maciej Kalbarczyk.

Gość Niedzielny: Trzecia Granica [Leszek Śliwa]

Przed wojną należeli do światowej czołówki narciarskiej. Podczas okupacji swoje umiejętności wykorzystali w służbie Polsce. Niemal od początku okupacji konspiracyjny ruch oporu utrzymywał łączność z rządem emigracyjnym przez polskie placówki w Budapeszcie za pośrednictwem kurierów tatrzańskich. Umiejętności narciarskie predestynowały do tej roli sportowców. Najbardziej znani z nich to Stanisław Marusarz, Bronisław Czech i Helena Marusarzówna. Kurierzy podczas każdej wyprawy musieli przekroczyć w obie strony dwie granice: Generalnego Gubernatorstwa ze Słowacją i Słowacji z Węgrami. Jak później wspominali, najtrudniejsza do pokonania była jednak trzecia granica: granica własnego lęku.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół