Skrypty JS

Profil użytkowników portalu Wiara.pl

dodane 31.08.2009 23:26

Portal internetowy wiara.pl już od wielu lat buduje wokół siebie społeczność ludzi, których łączy coś wyjątkowego – chęć spotkania. Jest to miejsce, w którym rozmawia się o sprawach wiary, religii, o sensie życia, o wartościach, o tym, co dla ludzi najważniejsze. Jest to miejsce, które dla wielu stało się ważnym punktem odniesienia, źródłem informacji, wiedzy i opinii. Miejsce, o którym się mówi, do którego się odwołuje w różnych sporach i dyskusjach.

 
Portal jest chętnie odwiedzany przez kobiety. Najliczniejszą grupę wiekową reprezentują osoby w wieku od 35 lat. Dominują tutaj osoby z wyksztalceniem średnim i wyższym, a także uczniowie oraz studenci.

 

  Wskaźnik dopasowania użytkowników Affinity indeks w %
       
Płeć        
mężczyzna  47,37%   94,25  
kobieta 52,63%   105,81  
         
       
Kategoria wieku        
 7 - 24 44,51%   115,02  
25 - 35 21,40%   79,05  
36 - 45 16,42%   108,87  
46+ 17,66%   92,28  
         
       
Wykształcenie        
niepełne podstawowe 5,53%   57,16  
podstawowe 1,67%   109  
gimnazjalne 8%   121,06  
zasadnicze zawodowe 9,26%   64,98  
niepełne średnie 18,26%   178,74  
średnie 16,06%   66,38  
pomaturalne 3,49%   98,81  
licencjat 5,37%   118,04  
niepełne wyższe 3,43%   43,65  
wyższe 28,91%   164,56  
         
       
Status społeczno-zawodowy        
kierownik zakładu, pracodawca 0,91%   49,23  
kierownik niższego szczebla 2,65%   75,11  
specjalista, wolny zawód 12,42%   173,71  
właściciele przedsiębiorstw 0,62%   24,03  
osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą 5,82%   96,14  
urzędnik 4,61%   82,99  
pracownik usług i handlu 3,38%   47,87  
robotnik wykwalifikowany 1,64%   33,11  
robotnik niewykwalifikowany 0,03%   4,58  
rolnik indywidualny 0,26%   12,83  
gospodyni domowa 1,32%   62,09  
uczeń lub student 32,09%   102,69  
emeryt lub rencista 5,83%   103,76  
wojskowy lub policja 0,41%   30,81  
bezrobotny 5,15%   103,83  
pozostali 22,85%   173,17  
         
       
Wielkość miejscowości zamieszkania        
wieś 29,47%   95,37  
miasto do 20 000 mieszkańców 12,53%   92,89  
miasto od 20 000 do 50 000 mieszkańców 12,40%   102,76  
miasto od 50 000 do 100 000 mieszkańców 10,19%   117,39  
miasto od 100 000 do 200 000 mieszkańców 11,34%   128,52  
miasto od 200 000 do 500 000 mieszkańców 11,01%   101,70  
miasto powyżej 500 000 mieszkańców 13,06%   85,84  
         
       
Miesięczny dochód użytkownika (respondenta)        
do 1 000 zł 6,13%   86,60  
1 001 do 1 200 zł 2,51%   121,84  
1 201 do 1 400 zł 3,47%   101,16  
1 401 do 1 600 zł 2,15%   54,70  
1 601 do 1 800 zł 2,46%   81,99  
1 801 do 2 000 zl 3,29%   81,68  
2 001 do 2 500 zł 3,45%   85,02  
2 501 do 3 000 zł 5,34%   124,92  
3 001 do 4 000 zł 2,45%   98,15  
4 001 do 5 000 zł 1,05%   78,95  
powyżej 5 000 zł 0,84%   74,27  
         
       
Liczba osób w gospodarstwie domowym        
jedna 7,55%   109,24  
dwie 15,02%   90,37  
trzy 18,86%   80,31  
cztery 25,53%   89,55  
pięć 20,19%   179,15  
sześć lub więcej  7,98%   98,50  
         
       
Od jak dawna korzysta z Internetu        
do 6 miesięcy 0,62%   29,68  
od 6 miesięcy do 1 roku 1,71%   36,69  
od 1 roku do 2 lat 7,55%   71,53  
od 2 do 5 lat 43,02%   110,18  
powyżej 5 lat 47,09%   107,91  
         
       
Jak często korzysta z Internetu        
codziennie lub prawie codziennie 79,42%   112,35  
kilka razy w tygodniu 15,88%   75,60  
mniej więcej raz na tydzień 2,03%   40,18  
od 1 do kilku razy w miesiącu 2,67%   81,94  
         
       
W jakiej sieci ma telefon komórkowy        
Era (abonament) 15,43%   89,31  
Plus (abonament) 8,79%   56,95  
Era (Tak Tak) 14,59%   152,77  
Plus (Sim Plus) 13,32%   76,18  
Orange (abonament) 23,06%   120,52  
Orange GO 8,79%   94,34  
POP 1,41%   53,80  
Heyah 0,79%   205,64  
Sami Swoi 2,01%   239,53  
Play (abonament) 4,55%   130,27  
Play (karta) 1,89%   55,32  
Inna 10,89%   298,96  
         
       
Województwo        
dolnośląskie 7,41%   95,30  
kujawsko-pomorskie 2,60%   49,92  
lubelskie 5,28%   100,74  
lubuskie 1,41%   55,37  
łódzkie 5,53%   86,23  
małopolskie 9,97%   102,59  
mazowieckie 10,29%   69,91  
opolskie 1,17%   44,04  
podkarpackie 3,80%   73,07  
podlaskie 3,78%   104,22  
pomorskie 15,61%   259,02  
śląskie 16,32%   131,36  
świętokrzyskie 2,24%   85,53  
warmińsko-mazurskie 3,56%   114,66  
wielkopolskie 5,70%   70,09  
zachodniopomorskie 5,33%   116,27  
         

Dane źródłowe: Badanie Megapanel PBI/Gemius realizowane przez Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i Gemius SA (próba: kwiecień 2010)

 
LEGENDA
Wskaźnik dopasowania użytkowników:
opisuje udział użytkowników danej grupy celowej wśród wszystkich użytkowników danej witryny
Affinity indeks:
opisuje reprezentację użytkowników z grupy celowej na danej witrynie w stosunku do jej reprezentantów w całym Internecie
«« | « | 1 | » | »»
oceń artykuł Pobieranie..
przewiń w dół