Skrypty JS

Polityka prywatności do 31 sierpnia 2022

dodane 31.08.2022 14:00

Polityka prywatności do 31 sierpnia 2022

obowiązująca w mediach internetowych należących do Instytutu Gość Media i na stronach przez Instytut serwisowanych (nazywanych dalej Portalem).

Portal, czyli czego dotyczy niniejsza polityka

strona główna i wszystkie serwisy w domenie wiara.pl
serwisy internetowe Tygodnika Gość Niedzielny w domenie gosc.pl wraz z podserwisami [1],
strona internetowa malygosc.pl
strona internetowa radioem.pl,
strona internetowa igomedia.pl,
strony agencji Foto Gość: foto.gosc.pl,
aplikacji "Gościa Niedzielnego" w serwisie e.gosc.pl,
serwisów społecznościowych prowadzonych w domenie portalu wiara.pl,
strony internetowej Apostolstwa Chorych: apchor.pl
strona Fundacji Gość Niedzielny: fundacja.gosc.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach (dalej: my).

Kontakt

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
przez e-mail: kontakt@igomedia.pl
telefonicznie: +48(32) 251 15 55

Cele, podstawa prawna, przetwarzanie zautomatyzowane, okres przechowywania

Celem przetwarzania jest
wykonanie zawieranej umowy i świadczenie innych usług, w tym zapewnienie dostępu do treści Portalu i bezpieczeństwa Portalu, realizacja prawnie usprawiedliwionych celów administratora, wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa

Podstawa prawna przetwarzania danych zależna jest od kategorii i celu przetwarzanych danych oraz w szczególności jest nią:

- niezbędność do wykonania umowy (w tym w zakresie sklepów internetowych i funkcji społecznościowych)

- prawnie uzasadniony interes administratora danych (w tym w zakresie danych osób odwiedzających nasze strony internetowe)

- oczywiste upublicznienie (w tym w zakresie tzw. szczególnych kategorii danych publikowanych przez korzystających z funkcji społecznościowych)

- przepis prawa (w tym w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych)

- zgoda (w tym w zakresie organizowanych konkursów, wysyłanych newsletterów oraz w zakresie danych podanych podczas uzupełniania profilu w ramach konta użytkownika Portalu)

Administrator monitoruje aktywność użytkowników odwiedzających prowadzone przez niego strony internetowe, co obejmuje np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert, dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez użytkownika treściami, prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności usług czy oszacowania głównych zainteresowań użytkowników oraz zarządzanie aktywnością użytkownika na prowadzonej przez administratora stronie. Informacje, które są gromadzone w związku z korzystaniem z prowadzonej przez administratora strony mogą więc być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to działanie, które wywoływałoby wobec użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób może istotnie na niego wpływać.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych zależy od podstawy prawnej przetwarzania, w związku z czym w szczególności dane będą przechowywane:

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie umowy – do jej zakończenia i przedawnienia wynikających z niej roszczeń

- w przypadku przetwarza danych osobowych, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa – do upływu okresów określonych przez te przepisy (w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy ustaw podatkowych

- w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora - do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

- w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do momentu wycofania zgody,

Dalsze informacje na temat czasu przechowywania poszczególnych danych znajdziesz w dotyczących ich sekcjach (poniżej).

Zaufani partnerzy

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy Instytutu Gość Media oraz podmioty zewnętrzne, które zapewniają serwis i rozwój naszych mediów internetowych od strony informatycznej. Posługują się Twoimi danymi wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.

Zbieranych danych nie wykorzystujemy w celach marketingowych, w tym nie dokonujemy profilowania. Nie przekazujemy ich także podmiotom zewnętrznym w celach marketingowych oraz personalizacji reklamy.

Reklamy w Portalu

Informujemy, że Portal jest obsługiwany przez zewnętrznych reklamodawców umieszczających reklamy behawioralne na naszych stronach. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

Obsługę powierzchni reklamowej w Portalu zapewnia firma  „Way to grow”, ul. Kotlarska 6/15

31-539 Kraków. Nie udostępniamy temu partnerowi żadnych danych użytkowników.

Reklamy dostarczane są przy wykorzystaniu systemu DoubleClick firmy Google i mechanizmu Plista. Szczegóły dotyczące polityki prywatności Google są dostępne TUTAJ: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Polityka prywatności firmy Plista: https://www.plista.com/pl/about/privacy/

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej (więcej w rozdziale "Użytkownie Portalu").

Widgety społecznościowe

W Portalu wiara umieszczone są widgety społecznościowe

Facebooka – przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu umieszczamy kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując materiały w Portalu, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Youtube – na stronach internetowych osadzane są materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Twitter – na stronach internetowych Portalu znajdują się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy

Google+ - na stronach internetowych Portalu znajdują się przyciski udostępniania materiałów Portalu w serwisach Google. Używając przycisków G+ użytkownik Portalu loguje się w serwisie Google, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Google https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Logowanie w Portalu przy użyciu swojego konta w serwisach Facebook i Google. Korzystając z tej możliwości Użytkownik obowiązują zasady ochrony prywatności tych serwisów (linki jak wyżej).

Instytut Gość Media uczestniczy we wszystkich Specyfikacjach i Politykach Transparency & Consent Framework IAB Europe oraz przestrzega ich. Korzysta z Consent Management Platform nr 92.

Możesz zmienić swój wybór w dowolnym momencie klikając tutaj.

Twoje prawa:

Dlatego że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi, masz:

prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, w sposób powyżej wskazany.

Pamiętaj

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (konkursy, newsletter), w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wskazane prawa przysługują tylko w zakresie i na zasadach określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Zabezpieczenie danych osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Rodzaj gromadzonych informacji

Użytkowanie portalu i pliki cookies

W celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z portalu wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), które zapisywane są na dysku komputera (w przeglądarce).

Wykorzystujemy je do:

Uwierzytelniania - do identyfikacji zalogowanego użytkownika

Bezpieczeństwo - wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.

Dopasowania treści w serwisach do preferencji użytkownika – np zapamiętanie lokalizacji dla dostarczanej użytkownikom prognozy pogody lub zapamiętanie wybranego przez użytkownika serwisu diecezjalnego na stronie gosc.pl

Dostosowanie zawartości serwisów do urządzenia użytkownika – np wyświetlenie na telefonach komórkowych wersji mobilnej serwisów, a na komputerach wersji desktop

Zbierania anonimowych statystyk na temat tego, w jaki sposób i z jaką częstotliwością użytkownicy korzystają z naszych serwisów internetowych.

Zapamiętywania wyników głosowania użytkowników w sondach

Zapamiętywania udziału użytkowników w quizach i ankietach

Zapamiętywania informacji na temat docenianych przez użytkowników komentarzy i zdjęć w galeriach

Zapamiętywanie oceny wystawionej artykułom

Zapamiętywanie informacji na temat wykupionego dostępu do zalimitowanej treści przez niezalogowanego w portalu użytkownika

Możesz zdecydować, że nie chcesz, by pliki cookies były przechowywane na Twoim komputerze.  Możesz też je usunąć (wszystkie lub tylko niektóre). Decydujące są ustawienia przeglądarki. Jak to zrobić?

    w przeglądarce Firefox wejdź w: Opcje ⇒ Prywatność.

    w przeglądarce Chrome Ustawienia ⇒ Ustawienia zaawansowane ⇒ Prywatność ⇒ Ustawienia treści

    w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia ⇒ Opcje internetowe ⇒ Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) ⇒ Zaawansowane (jeśli chcesz dostosować obsługę cookies ręcznie.

    w przeglądarce Opera: Preferencje ⇒ Zaawansowane ⇒ Ciasteczka

Pamiętaj: tę opcję w każdej przeglądarce ustawia się osobno.

Każda czynność wykonywana w ramach Portalu (przeglądanie, głosowanie, dokonywanie wpisów, zarządzanie kontem, blogiem czy społecznością) ze względów bezpieczeństwa jest zapisywana w logach. Znajduje się w nich  IP użytkownika. Logi są przechowywane na serwerach przez 30 dni i dostępne dla uprawnionego personelu technicznego.

Głosowania (ocena artykułu, komentarza, sondy)

Ze względów bezpieczeństwa oraz - w przypadku głosowań - dla uniemożliwienia tej samej osobie powtórnego głosowania - portal rejestruje IP użytkownika. Dostęp do niego ma wyłącznie administrator systemu. Jest on przechowywany w logach serwisu przez czas ich przechowywania.

Fakt głosowania zapisuje się w cookies.

W Portalu umieściliśmy także widgety społecznościowe umożliwiające kliknięcie „Lubię to” i dzielenie się naszymi treściami w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Google+. Szczegóły dotyczące działania tych widgetów opisane zostały w rozdziale Widgety społecznościowe niniejszego dokumentu.

Komentarze pod artykułami i galeriami zdjęć, intencje modlitewne

Skomentowanie materiału w portalu, wpisanie intencji modlitewnej czy zadanie pytania nie wymaga podania adresu mailowego ani żadnych danych osobowych (poza sytuacjami, gdy dyskusja jest dostępna tylko dla osób zalogowanych). Wymaga podania nicku, który pomaga określić osobę komentującą w przebiegu dyskusji. Wszelkie dane osobowe we wpisach lub nickach użytkownik podaje na własną odpowiedzialność, mając świadomość że oznacza to ich upublicznienie - będą one dostępne dla innych użytkowników i wyszukiwarek.

Przy dokonanych w Portalu wpisach zapisywany jest numer IP użytkownika. Jest on przechowywany tak długo, jak długo istnieje wpis. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, a także koniecznością uniknięcia sytuacji, w której jedna osoba rozmawia sama z sobą lub wpisuje wielokrotnie ten sam /podobny wpis pod różnymi nickami.

Komentarze użytkowników i intencje modlitewne napisane w Portalu są moderowane zgodnie z zasadami określonymi dla konkretnego wątku. Moderatorzy mogą nie dopuścić do publikacji komentarza /intencji albo go usunąć. Nie ingerujemy w treść dokonanych wpisów.

Pytania w serwisie zapytaj.wiara.pl

Zadanie pytania nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Konieczne jest podanie nicku, który pozwoli pytającemu zidentyfikować swoje pytanie. Treść pytania razem z odpowiedzią jest publikowana na stronie serwisu i widoczna dla wszystkich jego czytelników i wyszukiwarek. Gdy opisywany problem wydaje się zbyt intymny lub na prośbę użytkownika treść pytania lub jej fragment może zostać skasowana. Tego typu prośbę prosimy zamieścić w treści pytania.

Istnieje możliwość otrzymania odpowiedzi na pytanie mailem, bez jego publikacji. Wymaga to podania w treści pytania maila, na który odpowiedź ma zostać wysłana. Po wysłaniu odpowiedzi pytanie wraz z mailem jest usuwane z bazy danych.

Konto użytkownika

Założenie konta wymaga podania adresu mailowego (czynnego) i loginu, który stanie się podpisem użytkownika w komentarzach i na forum. Login jest daną publiczną, widoczną dla wszystkich użytkowników i wyszukiwarek. Wszelkie dane osobowe w tym polu użytkownik podaje na własną odpowiedzialność, mając świadomość że oznacza to ich upublicznienie. Loginu nie można zmienić (w wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z administratorem na wiara@wiara.pl).

Po podaniu danych na stronie moja.wiara.pl osoba zakładająca konto otrzyma drogą mailową link aktywacyjny. Kliknięcie na link jest konieczne do potwierdzenia tożsamości /własności adresu mailowego i aktywowania konta. Konta nieaktywowane w ciągu 7 dni zostaną usunięte wraz z podanymi przy rejestracji danymi.

Konto mogą samodzielnie założyć wyłącznie osoby, które ukończyły 16  lat. W przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest przesłanie zgody rodziców na adres mailowy kontakt@igomedia.pl w czasie do 7 dni od rejestracji.

Adres mailowy jest wykorzystywany wyłącznie do realizacji usługi prowadzenia konta. Ze względów bezpieczeństwa (na wypadek konieczności udokumentowania wcześniej wyrażonych przez użytkownika zgód) w razie usunięcia konta zostanie wraz z numerem IP, z którego wyrażono zgody, zarchiwizowany jako dana identyfikująca.

Założenie konta nie wymaga podania żadnych danych poza wyżej wymienionymi. Można je uzupełnić we własnym profilu w celu spersonalizowania własnej wizytówki. Dla każdej podanej danej można określić, dla kogo może być widoczna (nie ujawniaj /dla znajomych /dla zalogowanych). Dane podane w wizytówce nie są widoczne dla osób niezalogowanych, zatem nie są indeksowane przez wyszukiwarki. Podane dane użytkownik może w każdej chwili edytować lub usunąć.

Adres mailowy domyślnie jest ukryty (dostępny tylko dla administratorów portalu i moderatorów forum). Użytkownik może go udostępnić również dla pozostałych użytkowników. Wymaga to zaznaczenia stosownej opcji w swoim profilu.

Awatar

Użytkownik może (nie jest to obowiązkowe) w ramach konta używać własnego awatara, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników i wyszukiwarek: w jego wizytówce, w spisach użytkowników (wyszukiwanie znajomych) oraz przy wszystkich dokonanych w Portalu wpisach (np. komentarze pod tekstami, wpisy na forum, także intencje modlitewne). Wgrywając plik graficzny użytkownik zezwala Instytutowi Gość Media na wykorzystywanie obrazu w celu jego prezentacji w wyżej opisany sposób. Użytkownik oświadcza również, że posiada wszelkie prawa do dysponowania tym obrazem oraz że nie narusza przez jego wgranie praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. W razie wgrania własnego wizerunku użytkownik ma świadomość jego upublicznienia i zgadza się na jego wykorzystywanie na warunkach opisanych wyżej.

Nie wykorzystujemy danych podanych w profilach użytkowników w żaden inny sposób, niż opisane powyżej. W szczególności nie używamy ich w celach marketingowych oraz nie udostępniamy tych danych podmiotom trzecim w celach personalizowanego marketingu.

Konto użytkownika umożliwia korzystanie z forum, blogów, agencji fotograficznej foto.gosc.pl, zarządzanie serwisami społecznościowymi lub przeglądanie tych, dla których administratorzy ustawili stosowne ograniczenia co do dostępności (tylko dla zalogowanych, tylko dla członków grupy). Posiadanie konta ułatwia także pisanie komentarzy w Portalu.

Usuwanie konta

Udostępniamy użytkownikom możliwość usunięcia konta. Usunięcie konta usuwa z naszej bazy danych wszystkie dane wpisane w profilu, awatar i login. Usunięte zostaną powiązane z kontem blogi. Umożliwiamy zapisanie ich treści na komputerze użytkownika przed usunięciem profilu (patrz sekcja: Blogi).

Nie zostaną usunięte posty napisane w dyskusjach na forum i komentarze zamieszczone pod artykułami w Portalu (patrz również: sekcja dotycząca komentowania i forum). Posty i komentarze zostaną zanonimizowane poprzez usunięcie loginu (nazwy użytkownika) i zastosowania nazwy „Anonim” oraz usunięcie awatara, jeśli użytkownik takowy posiadał. Jeżeli w dyskusji login użytkownika został przywołany we wpisie innego (np. zwracanie się do rozmówcy, cytat), nie zostanie usunięty.

Po usunięciu konta nie będzie możliwa żadna ingerencja w obrębie dokonanych w przeszłości wpisów, w tym usunięcie zawartych w nich prywatnych informacji.

Skasowanie konta oznacza uwolnienie loginu. Będzie on dostępny dla innych osób.

Logowanie w Portalu za pośrednictwem Facebooka i Google+

Do Portalu można zalogować się przy użyciu swojego konta w serwisach Facebook i Google. Korzystając z tej możliwości Użytkownik zakłada konto w Portalu, które jest odrębnym kontem w stosunku do tego, jakie posiada w serwisach Facebook i Google. Serwisy Facebook i Google udostępniają do celów założenia konta w Portalu dane zawarte w publicznym profilu użytkownika serwisów Facebook i Google.

Przy zakładaniu konta w Portalu, Użytkownik może ustanowić hasło logowania, a wszystkie powyżej wymienione dane dowolnie przeedytować. W serwisach Google i Facebook obowiązują zasady ochrony prywatności tych serwisów (linki powyżej).

Wydarzenia użytkowników

Portal udostępnia zalogowanym użytkownikom możliwość zamieszczenia informacji o wydarzeniu, na które chce zaprosić innych czytelników. Osoba zamieszczająca informację wyraża zgodę na jej publikowanie w dowolnych lokalizacjach w ramach struktur Portalu. Zgoda ta obejmuje dołączone do informacji obrazy. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do dysponowania zamieszczanymi obrazami, oraz że ich wgranie nie narusza praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku.

Zamieszczanie wydarzeń podlega moderacji. Moderator może nie dopuścić do publikacji wydarzenia lub je usunąć.

Newslettery

Portal udostępnia możliwość zamówienia newsletterów. Dla wykonania usługi konieczne jest podanie adresu mailowego osoby zamawiającej i potwierdzenie jego autentyczności za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny (osobno dla każdego newslettera i niezależnie od konta użytkownika, o ile zamawiający takie posiada). Adresy te wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi. Rezygnacja z subskrypcji jest równoznaczna z usunięciem adresu mailowego z naszej bazy danych. Można jej dokonać klikając na link umieszczony w stopce newslettera.

Wyślij link do znajomego

Funkcja wymaga podania adresu mailowego własnego i użytkownika, któremu chce się wysłać link. Adresy te nie są w żaden sposób przez portal archiwizowane (pozostają jedynie w logach przez czas ich przechowywania). Adres podany jako własny zostanie zamieszczony w wysłanej wiadomości jako nadawca maila.

Jeżeli wiadomość wysyła użytkownik zalogowany, wystarczy podać mail osoby, której chce się przesłać link. W pozycji "nadawca" zostanie podany mail zamieszczony w profilu konta.

Wyślij kartkę

Funkcja wymaga podania adresu mailowego własnego i użytkownika, któremu chce się wysłać kartkę. Adresy te, jak również treść kartki nie są w żaden sposób przez portal archiwizowane (informacja pozostaje jedynie w logach przez czas ich przechowywania).

Konkursy w Portalu

Portal organizuje konkursy dla czytelników. Mogą w nich brać udział wszyscy Czytelnicy, na zasadach określonych regulaminem danego konkursu lub jeśli takowego nie ma, Ogólnym Regulaminem Konkursów Instytutu Gość Media.

Wszelkie dane osobowe podawane przez uczestników konkursów są gromadzone wyłącznie w celu utrzymania kontaktu z uczestnikiem, poinformowania go o wygranej i ewentualnie wysyłki nagrody.

Biorąc udział w konkursie Czytelnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu i zgadza się na poinformowanie za pośrednictwem stron internetowych Portalu innych uczestników o tym, kto został laureatem konkursu.

Forum Portalu

Rejestracja na forum jest równoznaczna z rejestracją w portalu (patrz sekcja: konto użytkownika). Konto na forum jest zintegrowane z kontem użytkownika, dlatego edycja /usunięcie danych profilu czy wgranie avatara jest możliwe tylko w ramach funkcjonalności konta i na warunkach opisanych wyżej. Jedyną daną, którą można edytować z poziomu forum jest podpis użytkownika. Będzie on wyświetlany pod każdym jego postem w obrębie forum. Nie jest wykorzystywany poza nim.

Wszelkie dane osobowe we wpisach lub podpisach użytkownik podaje na własną odpowiedzialność, mając świadomość że oznacza to ich upublicznienie - będą one dostępne dla innych użytkowników i wyszukiwarek.

Kasowanie postów jest niemożliwe z uwagi na konieczność zachowania ciągłości dyskusji. Użytkownik akceptując regulamin forum zgadza się, że nie może żądać usunięcia już opublikowanych postów. Edycja posta przez użytkownika jest możliwa w ciągu 10 minut po jego napisaniu. W sytuacjach szczególnych prosimy o kontakt z administracją forum. Prosimy pamiętać, że po usunięciu konta interwencje w obrębie napisanych postów nie będą już możliwe.

Ze względów bezpieczeństwa i uniknięcia oszustw typu rozmowa z samym sobą z różnych kont dla każdego posta napisanego na forum rejestrowany jest login i IP użytkownika. Login jest związany z kontem użytkownika, jest widoczny publicznie i indeksowany przez wyszukiwarki (szczegóły w sekcji "Konto użytkownika", wyżej). Po usunięciu konta post będzie podpisany jako "Anonim". Nie zostanie usunięty login podany w treści postów innych użytkowników (np. zwracających się do rozmówcy czy cytujących jego wypowiedź) . Numer IP jest widoczny wyłącznie dla administratorów forum i ze względów bezpieczeństwa jest przechowywany tak długo, jak długo istnieje post, czyli także po usunięciu konta.

Forum jest moderowane. Moderatorzy są członkami społeczności, którym powierzono dbanie o dobrą atmosferę na forum, w szczególności o kulturę dyskusji. W sytuacjach określonych w regulaminie forum mogą interweniować poprzez usunięcie fragmentu wpisu lub całego posta. Wpisy usunięte (poza sytuacją, gdy mamy do czynienia ze spamem) są archiwizowane w celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości działań moderacji. Moderatorzy nie mają dostępu do danych osobowych użytkownika, poza podanymi publicznie we wpisach bądź loginie. W szczególności: nie widzą numeru IP i adresu mailowego użytkownika.

Administracja forum nie ma wglądu w treść rozmów prowadzonych za pomocą prywatnych wiadomości (PW), o ile nie jest w nich stroną. Treść wiadomości jest przechowywana w bazie danych do momentu jej usunięcia przez strony konwersacji (to znaczy, że zostanie usunięta z naszej bazy, gdy usunie ją zarówno nadawca, jak i adresat czy adresaci). Nie archiwizujemy prywatnych rozmów prowadzonych przez użytkowników.

Treści wpisów (czy to publicznych, czy prywatnych) nie analizujemy pod kątem profilowania. Jedyny rodzaj stosowanej automatycznej analizy to cenzor reagujący na zbitki literowe występujące w słowach wulgarnych. Słowo, w którym taka zbitka wystąpi, zostanie wyświetlone jako (censored).

Skrypt forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum (patrz również: sekcja Użytkowanie portalu i pliki cookies)

Blogi wiara.pl i gosc.pl

Konto użytkownika umożliwia założenie i prowadzenie bloga.

System blogowy Portalu umożliwia wybór stopnia dostępności bloga. Opcję tę należy określić oddzielnie dla każdego bloga.

Domyślnie blog jest publiczny. Blog publiczny występuje na liście blogów, nowe notki pokazują się w ostatnio dodanych, jest indeksowany przez wyszukiwarki, a link do niego jest widoczny w wizytówce użytkownika. Blog ukryty nie pokazuje się na liście blogów, nie jest ujawniany fakt dodania nowej notki, jest niewidoczny dla wyszukiwarek, na wizytówce użytkownika nie ma informacji o istnieniu tego bloga. Treści zamieszczone na blogu oznaczonym jako ukryty mogą być widoczne dla osób trzecich, o ile wpiszą prawidłowy adres internetowy bloga.

Wpis na blogu może zostać opublikowany lub zapamiętany jako brudnopis. Wpis będący brudnopisem jest widoczny tylko od strony panelu administracyjnego bloga - nie można go zobaczyć czytając blog, nie pojawia się także w komponentach wyświetlających ostatnie wpisy blogowe.
Użytkownik może w każdej chwili usunąć swojego bloga. Możliwe jest zapisanie zawartości bloga na dysku komputera przed jego usunięciem. Zapisywane są posty, także nieopublikowane, komentarze, opublikowane zdjęcia w takiej wielkości, w jakiej zostały zamieszczone w notkach. Nie są zapisywane strony i inne załączniki.

Usunięcie bloga (lub konta wraz z blogiem) usuwa go z całkowicie z serwerów Portalu. Nie jest możliwe jego odzyskanie.

Formularze kontaktowe

Zgłoś błąd” i “Zgłoś naruszenie regulaminu”

W formularzu kontaktowym “Zgłoś błąd” wymagane jest podanie adresu e-mail w celu umożliwienia kontaktu z czytelnikiem w poruszonej przez niego sprawie (dopytanie o szczegóły, odpowiedź). Maile te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu. Po rozwiązaniu problemu maile są usuwane.

Zgłoszenie naruszenia regulaminu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Niemniej, jeśli zostaną podane w opisie błędu, mogą zostać wykorzystane wyłącznie do kontaktu z czytelnikiem w poruszonej przez niego sprawie (dopytanie o szczegóły, odpowiedź). Po rozwiązaniu problemu maile są usuwane.

Formularze kontaktowe w domenach gosc.pl i malygosc.pl

W formularzu kontaktowym prosimy o podanie adresu e-mail i podpisu. Te dane wykorzystywane są wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem wyłącznie w zakresie poruszanego przez niego zagadnienia. Dane te nie są archiwizowane przez Instytut Gość Media i nie są wykorzystywane do nawiązywania żadnego innego kontaktu z użytkownikiem.

Serwis e.gosc.pl

Aby wykupić dostęp do elektronicznej wersji tygodnika "Gość Niedzielny", konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie e.gosc.pl i podanie adresu e-mail. Założenie konta w serwisie e.gosc.pl nie jest tożsame z założeniem konta w portalu wiara.pl. Posiadanie konta w portalu wiara.pl nie umożliwia logowania się do serwisu e.gosc.pl. Warunki korzystania z serwisu e.gosc.pl i aplikacji "Gościa Niedzielnego" określa niniejszy Regulamin. Założenie konta w serwisie e.gosc.pl wymaga  jego akceptacji.

Partnerem Instytutu Gość Media w zakresie produkcji i zarządzania elektroniczną wersją "Gościa Niedzielnego" dostępną w serwisie e.gosc.pl i w aplikacji jest Publico24 Sp. z o.o. ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów

Zakładając konto i podając swoje dane w serwisie e.gosc.pl Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie oraz przetwarzanie ich przez Publico24 Sp. z o.o. ul. Targowa 9, 35-064 Rzeszów w celu umożliwienia świadczenia usług związanych z dostępem do wersji elektronicznej "Gościa Niedzielnego".

Internetowy sklep Instytutu Gość Media sklep.gosc.pl

W domenie gosc.pl znajduje się internetowy sklep Instytutu Gość Media sklep.gosc.pl. Administratorem wszelkich danych użytkowników i klientów sklepu jest Instytut Gość Media. Jednak sklep nie jest w sensie technologicznym częścią Portalu. Posiada osobne mechanizmy i nie ma pomiędzy nim a Portalem żadnych powiązań techniczno-informatycznych, które umożliwiają przepływ danych pomiędzy sklepem i Portalem.

Aby korzystać z oferty sklepu i dokonywać zakupów, konieczne jest zarejestrowanie się w serwisie sklep.gosc.pl lub podanie stosownych danych koniecznych do realizacji usługi sprzedaży. Założenie konta w serwisie sklep.gosc.pl nie jest tożsame z założeniem konta w Portalu. Posiadanie konta w Portalu nie umożliwia logowania się do serwisu sklep.gosc.pl. Warunki korzystania z serwisu sklep.gosc.pl określa Regulamin sklepu.

Sklep ma własną politykę prywatności, która jest dostępna pod tym linkiem: http://sklep.gosc.pl/informacje/#polityka-prywatnosci

Partnerem technologicznym Instytutu Gość Media w zakresie produkcji i zarządzania oprogramowaniem serwisu sklep.gosc.pl jest MAR-KOM Systemy Informatyczne Marcin Klus, Anna Słupik-Klus S.C.

Instytut Gość Media nie udostępnia temu partnerowi danych użytkowników sklepu w celach marketingowych. Może jednak udzielić dostępu, jeśli byłoby to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania mechanizmów sklepu.

Agencja fotograficzna Foto Gość - serwis foto.gosc.pl

Posiadanie konta w portalu wiara.pl umożliwia kupowanie zdjęć w serwisie foto.gosc.pl. Zasady korzystania z serwisu określają Regulaminy.

W celu poprawnego świadczenia usług użytkownik serwisu foto.gosc.pl musi określić typ użytkownika - osoba prywatna, instytucja komercyjna, niekomercyjna organizacja religijna. Ta informacja zapisywana jest na koncie użytkownika. Użytkownik może ją w każdej chwili zmienić, jeśli zmienia się jego status i potrzeby w zakresie wykorzystania kupowanych w serwisie foto.gosc.pl zdjęć.

Jeśli użytkownik chce otrzymać Fakturę VAT, proszony jest o podanie właściwych danych. Dla wygody użytkownika dane te są zapisywane w local storage. w urządzeniu użytkownika. Instytut Gość Media wykorzystuje dane przesłane przez użytkownika wyłącznie w celu realizacji usługi sprzedaży zdjęć i wystawienia Faktury VAT. Dane nie są wykorzystywane do żadnej formy kontaktu z użytkownikiem poza tą, która jest niezbędna do realizacji umowy sprzedaży.

Użytkownik - podając swoje dane - akceptuje przechowywanie swoich danych w celu realizacji zamówienia przez Instytut Gość Media, który jest właścicielem Agencji Foto Gość. Dane użytkownika zostają przesłane do księgowości Instytutu Gość Media za pośrednictwem automatycznie wysłanej z serwisu foto.gosc.pl wiadomości e-mail tylko i wyłącznie w celu wystawienia faktury VAT na wyraźne życzenie klienta.

Serwisy społecznościowe w tym archidiecezjakatowicka.pl i apchor.pl

Instytut Gość Media dzięki swoim autorskim mechanizmom informatycznym umożliwia założenie, administrowanie i redagowanie serwisów społecznościowych. Serwisy te mogą znajdować się w domenie my.wiara.pl lub we własnych domenach administratorów poszczególnych serwisów. W ten sposób funkcjonują serwisy Archidiecezji Katowickiej (archidiecezjakatowicka.pl) i Apostolstwa Chorych (apchor.pl)

W serwisach społecznościowych jest dostępny mechanizm logowania w Portalu. Mogą z niego korzystać wszyscy użytkownicy, którzy posiadają konto w Portalu. Instytut Gość Media jest administratorem danych tych użytkowników, przechowuje je i zabezpiecza tak, jak opisane to zostało w rozdziale “Konto użytkownika”.

Administratorami wszelkich innych danych opublikowanych w serwisach społecznościowych są administratorzy serwisów.

W serwisach społecznościowych umieszczone są widgety społecznościowe serwisów Facebook, Google i Twitter. Szczegóły dotyczące tych elementów opisane zostały wyżej

W serwisach społecznościowych jest dostępny mechanizm umożliwiający komentowanie treści. Nie wymaga on podawania żadnych danych poza nazwą użytkownika. Nazwa ta nie jest wymagana w przypadku użytkowników zalogowanych w Portalu. Moderacją komentarzy zajmują się administratorzy serwisów. Dla bezpieczeństwa systemu informatycznego Portalu i w celu zapobiegania nadużyciom w logach systemowych Portalu odnotowywany jest adres IP komentujących on zachowywany przez okres przechowywania logów.

Serwisy społecznościowe Portalu wykorzystują pliki cookies zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale Użytkowanie portalu i pliki cookies.

Monitorowanie ruchu i statystyki Portalu

W mediach internetowych należących do Instytutu Gość Media lub na stronach przez Instytut serwisowanych zainstalowane są skrypty umożliwiające monitorowanie ruchu i zbieranie anonimowych statystyk dotyczących przeglądanych treści.

Statystyki gromadzimy przy pomocy takich narzędzi jak:

Google Analytisc.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google są dostępne tutaj https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

Gemius Traffic

Informacje o polityce prywatności można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.

Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez:

akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php)

konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciukonfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików cookies i nie akceptowała technologii LocalStorage.

Płatności w Portalu

W Portalu wdrożony są systemy płatności online wykorzystywane do:

1. zakupu zdjęć w serwisie foto.gosc.pl - obsługuje je serwis Przelewy24.pl. Aby sfinalizować transakcję zakupu, użytkownik z serwisu foto.gosc.pl jest przenoszony do serwisu Przelewy24.pl, gdzie obowiązuje polityka prywatności i zasady ochrony danych tego partnera

2. przekazywania darowizn dla Fundacji Gościa Niedzielnego - obsługuje je serwis Dotpay. Aby przekazać darowiznę, użytkownik z serwisu fundacja.gosc.pl jest przenoszony do serwisu DOTPAY, gdzie obowiązuje polityka prywatności i zasady ochrony danych tego partnera

3. zakup dostępu do treści zalimitowanych artykułów w serwisach Tygodnika Gość Niedzielny w domenie gosc.pl - obsługuje je serwis Dotpay. Aby przekazać darowiznę, użytkownik z serwisu fundacja.gosc.pl jest przenoszony do serwisu DOTPAY, gdzie obowiązuje polityka prywatności i zasady ochrony danych tego partnera

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt drogą mailową na adres kontakt@igomedia.pl.

Pełna lista serwisów w domenie gosc.pl

Bielsko.gosc.pl

Elblag.gosc.pl

Gdansk.gosc.pl

Gliwice.gosc.pl

Katowice.gosc.pl

Koszalin.gosc.pl

Krakow.gosc.pl

Legnica.gosc.pl

Lowicz.gosc.pl

Lublin.gosc.pl

Opole.gosc.pl

Plock.gosc.pl

Radom.gosc.pl

Sandomierz.gosc.pl

Swidnica.gosc.pl

Tarnow.gosc.pl

Warszawa.gosc.pl

Wroclaw.gosc.pl

Zgg.gosc.pl

Parafie.gosc.pl

Fundacja.gosc.pl

Pełna lista partnerów

MAR-KOM Systemy Informatyczne Marcin Klus, Anna Słupik-Klus S.C.

Publico 24

Tru Software

Dotpay

Przelewy24.pl

Way To Grow

Adrino

OAN

MoviAds

Clickonometrics

MediaFarm

Videohouse

Adprime

MIP

Stroer

Onnetwork

PulsePoint

Adpushup

YOC

BusinessClick

BrainJuice Media

onscroll

Sovrn

Google

Amazon

Nextclick

Grupa Netsprint

Smart Adserver

Criteo

PubMatic

OpenX

Adform

IndexExchange

Appnexus

Spicy Mobile

Teads

Plista

Rubicon Project

RTB House

Dziękujemy za okazane zaufanie

INSTYTUT GOŚĆ MEDIA

«« | « | 1 | » | »»
oceń artykuł Pobieranie..
przewiń w dół