Klauzula informacyjna dla Prenumeratorów

dodane


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 11. Możesz się z nami skontaktować listownie na adres: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice oraz przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl

1.    Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam przekazujesz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: rodo@igomedia.pl lub listownie na nasz adres.

2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków w związku z zawartą pomiędzy nami umową o dostarczanie prenumeraty naszych czasopism lub w innych celach, na które wyrazisz nam odrębną zgodę Podobnie też w przypadku gdy umowa została zawarta na Twoją rzecz.
b.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
•    Zawartej umowy i związanego z tym naszego uzasadnionego interesu oraz przepisów prawa cywilnego  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania umowy.
•    Umowy zawartej na Twoją rzecz. W takim przypadku Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko i adres do doręczeń zostały uzyskane od osoby, która zawarła umowę na Twoją rzecz.
•    Zgody – o ile jej nam udzielisz w konkretnych przypadkach

3.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres związany ze zrealizowaniem ww. celu oraz ewentualnych roszczeń z nim związanych. W innych przypadkach przez okres wskazany przepisami szczególnymi.

4.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu naszych obowiązków związanych z ww. celem, w szczególności firmom świadczącym usługi płatnicze, drukarskie i kurierskie oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.  

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w przypadkach, w których o nią poprosiliśmy), ale nie będzie to wpływało na okres przed jej wycofaniem,
b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami w sposób wyżej wskazany.

Nie podejmujemy automatycznych decyzji na podstawie Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół