Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dodane

Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 11.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
•    przez e-mail: sekretariat@igomedia.pl
•    telefonicznie: 32 251 18 07

1.    Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować          w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
•    telefonicznie: 32 251 18 07 wew. 276
•    przez e-mail: rodo@igomedia.pl

2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
a.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu realizowania wzajemnych praw i obowiązków pomiędzy nami w związku z zawartą umową cywilnoprawną.
b.    Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
•    Zawartej umowy
•    Przepisów prawa cywilnego i innych przepisów porządku krajowego
•    Twojej zgody w określonych przypadkach.

3.    Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do w sposób zgodny z terminami wskazanymi przez przepisy związane z zatrudnianiem Ciebie i wzajemnymi roszczeniami. Jeżeli wyrazisz inną zgodę, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem.

4.    Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu naszych obowiązkóworaz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym np. ZUS, US, PEFRON, NFZ. 

5.    Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych                                            
a.    prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile jej udzielisz,
b.    prawo dostępu do danych osobowych,
c.    prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d.    prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Działem Kadr.

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

 

«« | « | 1 | » | »»
przewiń w dół