Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt

publikacja 28.05.2011 13:51

Zespół „Gościa Niedzielnego” tworzy ponad 130 osób pracujących w całej Polsce. Dziennikarze z głównej siedziby redakcji mieszczącej się w Katowicach piszą artykuły o wierze, życiu Kościoła, opracowują analizy społeczno-gospodarcze, omawiają kwestie naukowe i kulturalne, przygotowują reportaże z różnych ciekawych miejsc w Polsce i na świecie.

ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice,
tel. 32 251 18 07, 32 251 50 06, 32 251 15 55, faks 32 251 50 21
redakcja@gosc.pl

Redaktor naczelny

ks. Adam Pawlaszczyk

 (ur. 1971) – redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”, dyrektor Instytutu Gość Media. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 r. W latach 1998-2005 pracował w duszpasterstwie parafialnym, po czym podjął posługę w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach. W latach 2012-2014 był kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Od 1.02.2014 r. pełnił funkcję oficjała Sądu Metropolitalnego. W 2010 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Współpracował z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego i Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach w ramach formacji duchownych i świeckich w zakresie kościelnego prawa małżeńskiego oraz teorii prawa kościelnego. Szczególnie zainteresowany literaturą i muzyką, autor poezji, tekstów pieśni religijnych, artykułów i felietonów, współpracował z TVP, Radiem Katowice, Radiem eM i „Gościem Niedzielnym”. Zna języki obce: francuski, włoski, angielski i łaciński.

Zastępcy redaktora naczelnego

Wiesława Dąbrowska-Macura

Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt (ur. 1966 r.) - zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Gościa Niedzielnego”, doktor teologii. W „Gościu Niedzielnym”, pracuje od 1992 roku, w większości na stanowisku sekretarza redakcji. W „Gościu Niedzielnym” publikuje artykuły o charakterze popularnym, dotyczące życia Kościoła w Polsce i na świecie, nierzadko o tematyce ekumenicznej. Publikowała m.in.: Studiach i Dokumentach Ekumenicznych, kwartalniku Salvatoris Mater, Summarium i Rocznikach Teologicznych. Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanych w Warszawie przez Fundację świętych Cyryla i Metodego Konsultacjach Ekumenicznych, poświęconych relacjom katolicko-zielonoświątkowym. Jest członkiem Rady Parafialnej przy parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom oraz członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.
Obszar specjalizacji:
ekumenizmem, szczególnie dialog doktrynalny z ruchem zielonoświątkowym i prawosławiem
Kontakt: wieslawa.dabrowska@gosc.pl

 

 Bogumił Łoziński

(ur. 1964) – zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu "Polska”. Dziennikarz, pracował m.in. w Katolickiej Agencji Informacyjnej jako szef działu krajowego, oraz w „Dzienniku” jako dziennikarz i publicysta. Wyróżniony Medalem Pamiątkowym Prymasa Polski (2006) oraz tytułem Mecenas Polskiej Ekologii w X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” (2009). Ma na swoim koncie dziesiątki wywiadów z polskimi hierarchami, z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem na czele, a także z kard. Josephem Ratzingerem (2004) i prof. Leszkiem Kołakowskim (2008). Autor publikacji książkowych, m.in. bestelleru „Leksykon zakonów w Polsce”. Żonaty, czworo dzieci. Hobby: piłka nożna, lekkoatletyka, żeglarstwo.

Obszar specjalizacji:

tematyka religijna, światopoglądowa i historyczna, a także społeczno-polityczna i ekologiczna.

Kontakt: bogumil.lozinski@gosc.pl

 

Sekretariat redakcji

Wiesława Dąbrowska-Macura

(ur. 1966 r.) - zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Gościa Niedzielnego”, doktor teologii. W „Gościu Niedzielnym”, pracuje od ponad dwudziestu lat, w większości na stanowisku sekretarza redakcji. W „Gościu Niedzielnym” publikuje artykuły o charakterze popularnym, dotyczące życia Kościoła w Polsce i na świecie, nierzadko o tematyce ekumenicznej. Publikowała m.in.: Studiach i Dokumentach Ekumenicznych, kwartalniku Salvatoris Mater, Summarium i Rocznikach Teologicznych. Trzykrotnie uczestniczyła w organizowanych w Warszawie przez Fundację świętych Cyryla i Metodego Konsultacjach Ekumenicznych, poświęconych relacjom katolicko-zielonoświątkowym. Jest członkiem Rady Parafialnej przy parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej – Nowy Bytom oraz członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej.
Obszar specjalizacji:
ekumenizmem, szczególnie dialog doktrynalny z ruchem zielonoświątkowym i prawosławiem
Kontakt: wieslawa.dabrowska@gosc.pl

 

Leszek Śliwa

(ur. 1960) - zastępca sekretarza redakcji „Gościa Niedzielnego”. Prowadzi także stałą rubrykę, w której analizuje malarstwo religijne. Ukończył historię (specjalizacja nauczycielska) oraz kulturoznawstwo (specjalizacja filmoznawcza) na Uniwersytecie Śląskim. Przez rok uczył historii w liceum. Przez 10 lat pracował w „Gazecie Wyborczej”, najpierw jako dziennikarz sportowy, a potem jako kierownik działu kultury w oddziale katowickim. W „Gościu Niedzielnym” pracuje od 2002 r. Współautor kilku tomów „Piłkarskiej Encyklopedii Fuji”. Autor książki „Jezus. Opowieść na płótnach wielkich mistrzów” oraz współautor dwóch innych książek poświęconych malarstwu. Żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka w Gliwicach.
Obszar specjalizacji:
historia, historia sztuki, dawna broń, film, sport oraz wszystko, co jest związane z Hiszpanią.
Kontakt: leszek.sliwa@gosc.pl

Kościół

Marcin Jakimowicz

(ur. 1971) – dziennikarz działu „Kościół”. Absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim. Po studiach pracował jako korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej i redaktor Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka. Od roku 2004 dziennikarz działu „Kościół” w tygodniku „Gość Niedzielny”. W 1998 roku opublikował książkę „Radykalni” – wywiady z Tomaszem Budzyńskim, Darkiem Malejonkiem, Piotrem Żyżelewiczem i Grzegorzem Wacławem. Wywiady z tymi znanymi muzykami rockowymi, którzy przeżyli nawrócenie i publicznie przyznają się do wiary katolickiej, stały się rychło bestsellerem. Od tej pory wydał jeszcze: „Dziennik pisany mocą”, „Dno”, „Drugie dno, czyli muzyka i świąteczny nastrój”, „Tramwaj, kefir i bułka” oraz „Pełne zanurzenie”. Niebawem w wydawnictwie Znak ukaże się zbiór publikowanych w „Gościu Niedzielnym” wywiadów „Nóż na gardle”. Publikował m.in. we „Frondzie”, „Rzeczpospolitej”, „W drodze”, „Liście”. Żonaty, trójka dzieci.
Obszar specjalizacji:
religia oraz muzyka, jest ekspertem w dziedzinie muzyki chrześcijańskiej.
Kontakt: marcin.jakimowicz@gosc.pl

 

Franciszek Kucharczak

(ur. 1962) – dziennikarz działu „Kościół”, teolog i historyk Kościoła, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni redaktor i grafik „Małego Gościa Niedzielnego” (autor m.in. rubryki „Franek fałszerz” i „Mędrzec dyżurny”), obecnie współpracownik tego miesięcznika. Autor „Tabliczki sumienia” – cotygodniowego felietonu publikowanego w „Gościu Niedzielnym”. Autor książki „Tabliczka sumienia”, współautor książki „Bóg lubi tych, którzy walczą ” i książki-wywiadu z Markiem Jurkiem „Dysydent w państwie POPiS”. Żonaty, ojciec dwóch synów, mieszka w Rybniku. Zainteresowania: sztuki plastyczne, turystyka (zwłaszcza rowerowa). Motto: „Jestem tendencyjny – popieram Jezusa”.
Obszar specjalizacji:
Kwestie moralne i teologiczne, komentowanie w optyce chrześcijańskiej spraw wzbudzających kontrowersje, zwłaszcza na obszarze państwo-Kościół, wychowanie dzieci i młodzieży, etyka seksualna. Autor nazywa to teologią stosowaną.
Kontakt: franciszek.kucharczak@gosc.pl

Polska

Bogumił Łoziński

(ur. 1964) – zastępca redaktora naczelnego i kierownik działu "Polska”. Dziennikarz, pracował m.in. w Katolickiej Agencji Informacyjnej jako szef działu krajowego, oraz w „Dzienniku” jako dziennikarz i publicysta. Wyróżniony Medalem Pamiątkowym Prymasa Polski (2006) oraz tytułem Mecenas Polskiej Ekologii w X edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” (2009). Ma na swoim koncie dziesiątki wywiadów z polskimi hierarchami, z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem na czele, a także z kard. Josephem Ratzingerem (2004) i prof. Leszkiem Kołakowskim (2008). Autor publikacji książkowych, m.in. bestelleru „Leksykon zakonów w Polsce”. Żonaty, czworo dzieci. Hobby: piłka nożna, lekkoatletyka, żeglarstwo.
Obszar specjalizacji:
tematyka religijna, światopoglądowa i historyczna, a także społeczno-polityczna i ekologiczna.
Kontakt: bogumil.lozinski@gosc.pl
 

Jakub Jałowiczor

(ur. 1984) Absolwent nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz działu „Polska”. Zaczynał w radiu „Kampus”. Współpracował m.in. z dziennikiem „Polska”, „Tygodnikiem Solidarność”, „Gazetą Polską”, „Gazetą Polską Codziennie”, „Niedzielą”, portalem Fronda.pl. Publikował też w „Rzeczpospolitej” i „Magazynie Fantastycznym” oraz przeprowadzał wywiady dla portalu wideo „Gazety Polskiej”. Autor książki „Rzecznicy”.
Obszar specjalizacji:
Sprawy społeczno-polityczne, bezpieczeństwo, nie stroni od tematyki zagranicznej.

Kontakt: jakub.jalowiczor@gosc.pl

 

Maciej Kalbarczyk

(ur. 1990) – absolwent dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz działu „Polska”. Zaczynał w Akademickim Radiu UL Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracował z kwartalnikiem „Fronda Lux”, „Teologią Polityczną Co Miesiąc”, portalami plasterlodzki.pl i bosko.pl. Publikował także w miesięczniku „Koncept”. Interesuje się muzyką i szeroko pojętą kulturą. W wolnych chwilach gra na gitarze i słucha ulubionych płyt.
Obszar specjalizacji:
kultura, sprawy społeczno-polityczne, tematyka światopoglądowa, media
Kontakt: maciej.kalbarczyk@gosc.pl

 

Agata Puścikowska

(ur. 1979) - absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2006 redaktor warszawskiej edycji GN, od 2011 dziennikarz działu "Polska" w GN. Współpracuje z mediami elektronicznymi, m.in z Religia.TV (Piąta strona nieba, Cotygodnik), Radiem Plus. Autorka książki "Życia- rysy. Reportaże o ludziach (nie)zwykłych". Społecznie zajmuje działalnością pro-life, pracuje z kobietami przed decyzja o aborcji oraz żałujących dokonanej aborcji. Interesuje się muzyką Chopina, książkami i podróżami. Potrafi być żoną Piotra i mamą piątki dzieci jednocześnie.
Obszar specjalizacji:
zagadnienia społeczne, problemy kobiet, problematyka rodzinna
Kontakt: agata.puscikowska@gosc.pl

Świat

Andrzej Grajewski

(ur. 1953) – dziennikarz "Gościa Niedzielnego" działu "Świat”. Doktor nauk politycznych, historyk. Od czerwca 1981 pracuje w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”. Autor wielu publikacji prasowych i 5 książek.
Obszar specjalizacji:
najnowsza historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, historia Kościoła, Stolica Apostolska i jej aktywność w świecie współczesnym.
Kontakt: andrzej.grajewski@gosc.pl
 

 

Jacek Dziedzina

Studia z socjologii ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracował w Instytucie Kultury Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie jako events programmer, odpowiedzialny m.in. za organizację festiwalu filmowego „Across the borders” i współpracę z brytyjskimi instytucjami kulturalnymi. Autor wywiadu rzeki z ks. Henrykiem Bolczykiem „Mocowałem się z Bogiem”, wywiadu rzeki z ks. Markiem Dziewieckim „Psycholog w konfesjonale” oraz współautor zbioru reportaży z Bliskiego Wschodu „W drogę ze św. Pawłem”. Laureat nagrody Grand Press 2011 w kategorii Publicystyka. Autor reportaży zagranicznych, m.in. z Wietnamu, Syrii, Kosowa, USA, Cypru, Turcji, Irlandii, Mołdawii, Białorusi, Wielkiej Brytanii i innych. Publikował m.in. w „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolitej” („Plus Minus”), „Cywilizacji”, Onet.pl. Jest również założycielem i właścicielem Wydawnictwa Niecałe (wydaje szeroko rozumianą literaturę faktu). Interesuje się historią najnowszą, stosunkami międzynarodowymi, życiem Kościoła i teologią, a także fotografią, filmem, turystyką i muzyką liturgiczną. Obszary specjalizacji: analizy dotyczące Bliskiego Wschodu, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii i Bałkanów, a także związane z życiem Kościoła na świecie i nową ewangelizacją.

Kontakt: jacek.dziedzina@gosc.pl

Kultura

Szymon Babuchowski

(ur. 1977) – kierownik działu "Kultura”. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Przez cztery lata pracował jako nauczyciel języka polskiego, w „Gościu” jest od 2004 roku. Poeta, autor trzech tomów wierszy. Laureat Nagrody Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, stypendysta Fundacji Grazella im. Anny Siemieńskiej, wyróżniony w Konkursie Poetyckim im. x. Baki. Współpracuje z Magazynem Apokaliptycznym „44/ Czterdzieści i Cztery”, w którym prowadzi dział poezji. W wolnych chwilach czyta poezję, słucha muzyki, kartkuje przewodniki lub ogląda programy podróżnicze. Sporadycznie koncertuje z zespołem muzyki improwizowanej Dobre Ludzie, gdzie stoi za mikrofonem.
Obszar specjalizacji:
tematyka związana z kulturą, nie stroni od tematów religijnych i społecznych.
Kontakt: szymon.babuchowski@gosc.pl
 

Barbara Gruszka-Zych

(ur. 1960) – dziennikarka działu "Kultura”. W "Gościu Niedzielnym" od 1988 r., reportażystka, poetka, krytyk literacki. Należy do: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz do Międzynarodowej Wspólnoty Ekumenicznej (IEF). Za cykl reportaży o tematyce społecznej otrzymała tytuł „Przyjaciel Ubogich Dzieci Miasta Katowice”, przyznany przez katowicki Dom Aniołów Stróżów. Za cykl reportaży o Polakach żyjących na Wschodzie w 2005 r. uhonorowana została nagrodą Polskie Pióro, przyznawaną przez Pomoc Polakom na Wschodzie. W 2005 r. otrzymała Nagrodę Kultury Miasta Czeladź (miasta rodzinnego). W 2009 r. – II nagrodę w konkursie Silesia Press za reportaż o pracowniku sonderkomando w Oświęcimiu. Była stypendystką wiedeńskiej fundacji „Janineum” (2002) i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (2003). Jest autorką 10 książek poetyckich oraz dwóch zbiorów reportaży: „Mało obstawiony Święty. Cztery reportaże z Bratem Albertem w tle” i „Zapisz jako…”, a także osobistego wspomnienia o Czesławie Miłoszu „Mój Poeta”. Jej utwory zostały przetłumaczone na języki: rosyjski, litewski, białoruski, ukraiński, włoski, węgierski, francuski, niemiecki, angielski, arabski.
Obszar specjalizacji:
reportaże, obszerne wywiady z ludźmi kultury i sztuki (m.in. Josifem Brodskim, Czesławem Miłoszem, Wojciechem Kilarem, Adamem Zagajewskim, Ewą Lipską, Agnieszką Holland).
Kontakt: barbara.gruszka@gosc.pl
 

Edward Kabiesz

(ur. 1949) – dziennikarz działu "Kultura", w latach 1991 – 2004 prezes Śląskiego Towarzystwa Filmowego, współorganizator wielu przeglądów i imprez filmowych, współautor bestsellerowej Światowej Encyklopedii Filmu Religijnego wydanej przez wydawnictwo Biały Kruk.  
Obszar specjalizacji:
film, szeroko pojęta kultura, historia, tematyka społeczno-polityczna
Kontakt: edward.kabiesz@gosc.pl

 

Nauka

Tomasz Rożek

(ur. 1976) – kierownik działu "Nauka". Doktor fizyki, dziennikarz naukowy. Uznany za najlepszego popularyzatora nauki wśród dziennikarzy w 2008 roku (przez PAP i Ministerstwo Nauki). Autor naukowych felietonów radiowych, a także koncepcji i scenariusza programu "Kawiarnia Naukowa" w TVP Kultura oraz jego prowadzący. Założyciel Stowarzyszenia Śląska Kawiarnia Naukowa. Żona Anna, dzieci Zuzia i Jaś.
Obszar specjalizacji:
nauki ścisłe (szczególnie fizyka, w tym fizyka jądrowa), nowoczesne technologie, zmiany klimatyczne.
Kontakt: tomasz.rozek@gosc.pl
 

 

gosc.pl

Piotr Sacha
(ur. 1980) – dziennikarz, kierownik serwisu internetowego "gosc.pl". Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Śląskim oraz dziennikarskich studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Były korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Katowicach. W „Gościu Niedzielnym” pracuje od 2006 roku. Wieloletni redaktor „Małego Gościa Niedzielnego”. Autor książki dla dzieci „Mati i wielkie fałszerstwo”. Żonaty, ma dwoje dzieci.
Obszar specjalizacji:
Literatura, muzyka, tematyka społeczna
Kontakt: piotr.sacha@gosc.pl

 

Jarosław Dudała

(ur. 1970) – dziennikarz, prawnik, redaktor serwisu internetowego "gosc.pl". Były korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej w Katowicach. Współpracował m.in. z Radiem Watykańskim i Telewizją Polską. Od roku 2006 pracuje w „Gościu Niedzielnym”. Żonaty, mieszka w Katowicach.

Obszar specjalizacji:
problemy z pogranicza prawa i bioetyki. Autor reportaży o doświadczeniach religijnych.
Kontakt: jaroslaw.dudala@gosc.pl
 
 
 Wojciech Teister
(ur. 1986), dziennikarz, redaktor serwisu internetowego gosc.pl, teolog. Od 2007 r. członek Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie archidiecezji katowickiej. Mieszka w Tychach. Uwielbia góry w każdej postaci, szczególnie zaś Tatry w zimowej szacie. Interesuje się historią, teologią, literaturą fantastyczną i średniowieczną oraz muzyką filmową. W wolnych chwilach tropi ślady Bilba Bagginsa w Beskidach i Tatrach.

Obszar specjalizacji:
teologia, historia, tematyka górska.
Kontakt: wojciech.teister@gosc.pl

 

undefinedMałgorzata Gajos

(ur. 1990) - redaktor serwisu internetowego gosc.pl. Studiowała polonistykę (specjalność sztuki widowiskowe) i italianistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła podyplomowe studia biblijne na Papieskim Wydziale Teologicznym. Jest salezjanką współpracowniczką. Jej motto to hasło św. Jana Bosko: „Odpoczniemy w niebie”.
Obszar specjalizacji: film i teatr
Kontakt: malgorzata.gajos@gosc.pl

 

Aleksandra Pietryga

(ur. 1978) - redaktor serwisu internetowego gosc.pl. Absolwentka studiów teologicznych na Uniwersytecie Opolskim i podyplomowych studiów dziennikarskich w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Pracowała w szkolnictwie, a także instytucjach zajmujących się problemami rodzin. Od studiów publikowała w prasie lokalnej Górnego Śląska i Śląska Opolskiego, a także w mediach katolickich. Była zawodowo związana z portalami internetowymi: Opoka.fm i Opoka.tv. Współautorka (razem z ks. Markiem Dziewieckim) audiobooka "Uzależnienia. Jak je pokonać? Jak się przed nimi chronić?". W "Gościu" od 2010 roku. Interesuje się psychologią i teologią duchowości. Uwielbia czytać książki, jeździć na rowerze i gotować. Jej obszar specjalizacji to rodzina i wiara.

Kontakt: aleksandra.pietryga@gosc.pl
 

Jan Drzymała

(ur. 1982) - kierownik projektów internetowych Instytutu Gość Media. Z "Gościem Niedzielnym" związany od końca 2006 roku. Zaczynał jako wolontariusz i stażysta w "Gościu Katowickim". Redagował serwisy informacyjny i papieski portalu wiara.pl. Kierował sekretariatem dodatków diecezjalnych "Gościa Niedzielnego" jednocześnie wprowadzając serwisy diecezjalne do internetu. Koordynował także prace przy tworzeniu nowej strony radioem.pl. Z wykształcenia polonista. Studiował na Uniwersytecie Śląskim w latach 2001-2006 i dziennikarstwo na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonuje się fotografią. Tę pasję rozwijał m.in. na kursie organizowanym przez Związek Polskich Artystów Fotografików o. Śląski w Katowicach.
Obszar specjalizacji:
życie Kościoła w Polsce i na świecie, literatura, komunikacja i media
Kontakt: jan.drzymala@gosc.pl
 

Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontaktAgnieszka Huf 
(ur. 1985) - W „Gościu Niedzielnym” od stycznia 2021 odpowiada za media społecznościowe. Z wykształcenia pedagog i psycholog, przez kilka lat pracowała w placówkach medycznych i oświatowych dla dzieci. Absolwentka Akademii Dziennikarstwa na PWTW w Warszawie. Współpracowała z miesięcznikiem „Różaniec”, portalami „Stacja7” i „Aleteia”, a także z katowickim oddziałem „Gościa Niedzielnego”. Autorka książki „Zawsze myśl o niebie: historia Hanika - ks. Jana Machy (1914-1942)”. Interesuje się turystyką górską, literaturą faktu, życiem Kościoła i nową ewangelizacją.
Obszar specjalizacji: Zagadnienia społeczne, niepełnosprawność, psychologia, tematyka rodzinna.
Kontakt: agnieszka.huf@gosc.pl

 

 

 

Wiara.pl

Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt   Andrzej Macura

(ur. 1963) - redaktor naczelny portalu Wiara.pl. Z wykształcenia teolog (absolwent Wydziału Teologii KUL). Wieloletni katecheta. Miłośnik gór, taternik (emerytowany). Lubi śpiewać i słuchać jak grają. Z portalem Wiara.pl związany od 2002 roku, kiedy zaczął prowadzić dział zapytaj.wiara.pl, w latach 2005-2008 zastępca redaktora naczelnego.
Obszar specjalizacji:
Biblia, teologia, góry, śpiew
Kontakt: andrzej.macura@wiara.pl

 

Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt   Joanna Kociszewska

(ur. 1972) – redaktor portalu Wiara.pl. Z wykształcenia lekarz chorób wewnętrznych, absolwentka podyplomowych studiów z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z portalem związana od 2003 roku, początkowo jako współpracownik, od 2007 r. jako redaktor.
Obszar specjalizacji:
Kościół, ewangelizacja, misje, etyka, człowiek.
Kontakt: joanna.kociszewska@wiara.pl

 

Dziennikarze "Gościa Niedzielnego" - kontakt   Piotr Drzyzga

(ur. 1980 r.) – redaktor portalu Wiara.pl, magister studiów kulturoznawczych (specjalizacja literaturoznawstwo), ukończonych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W redakcji pracuje od 2008 roku. Zajmuje się m. in. serwisami Kultura i Nauka. Wcześniej pracował w Śląskich Wydawnictwach Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach. Publikował m.in.: w miesięczniku Śląsk, tygodnikach Schlesische Wochenblatt, czy Jaskółka Śląska.
Obszar specjalizacji:
kino, literatura, muzyka, historia Śląska, święci, religie
Kontakt: piotr.drzyzga@wiara.pl