"Mały Gość Niedzielny" w prenumeracie redakcyjnej

publikacja 12.01.2021 08:41

PRENUMERATA REDAKCYJNA KRAJOWA

 

Prenumeratę redakcyjną "Małego Gościa Niedzielnego" można rozpocząć w dowolnym momencie roku na minimum 6 wydań (pół roku).

Prenumerata wysyłana jest przesyłką firmową (F) za pośrednictwem Poczty Polskiej (koszty przesyłki na terenie kraju ponosi redakcja), a jej cena, w przypadku wysyłki jednego egzemplarza (5,00 zł/egz.) na dany miesiąc, wynosi:

półrocze  (6 wydań)     –  30,00 zł
rok         (11 wydań)     –  55,00 zł

Przy zamówieniu prenumeraty większej ilości egzemplarzy miesięcznika, stosujemy rabaty:

od 11 do 25 egzemplarzy wysyłanych co miesiąc    – 4,70 zł/egz.
od 26 i więcej egzemplarzy wysyłanych co miesiąc – 4,50 zł/egz.

Koszt prenumeraty dla innych okresów wysyłkowych niż przedstawione wyżej (nie mniej niż pół roku) oraz dla większej ilości egzemplarzy można policzyć za pomocą kalkulatora.

 

Na przelewie w rubryce „Tytuł wpłaty”, prosimy o wpisanie dokładnego adresu odbiorcy z dopiskiem "Pren. MGN". Wysyłka jest realizowana po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym:

Instytut Gość Media
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice

Nr konta: 30 1090 2590 0000 0001 2982 8622

Za dokonane płatności, na prośbę płatnika, wystawiamy faktury VAT.

W razie pytań, służymy informacją pod numerem telefonu: 32 608 80 83 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem mailowym: prenumerata@gosc.pl

Wydanie miesięcznika od którego można aktualnie rozpocząć prenumeratę*) :

03/21

na miesiąc marzec 2021

*) - pod warunkiem, że wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej do dnia 16.03.2021 włącznie

PRENUMERATA REDAKCYJNA ZAGRANICZNA

 

W związku z czasowym zaprzestaniem przez Pocztę Polską ekspedycji przesyłek zagranicznych, od dnia 17.03.2020 do odwołania, zostaje wstrzymana wysyłka prenumeraty zagranicznej, za wyjątkiem następujących krajów i rodzajów przesyłek (stan na dzień 15.02.2021):

PRENUMERATA REDAKCYJNA ZAGRANICZNA

Prenumeratę "Małego Gościa Niedzielnego" można rozpocząć w dowolnym momencie roku na minimum 6 wydań (pół roku).

Prenumerata wysyłana jest  za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz placówek pocztowych krajów tranzytowych i kraju przeznaczenia. 

Na koszt prenumeraty zagranicznej, składa się cena czasopisma (5,00 zł/egz.) plus koszt przesyłki pocztowej pomnożone przez ilość wydań - używając kalkulatora, można samodzielnie obliczyć koszt prenumeraty, wybierając na wstępie opcję: "Rodzaj prenumeraty - zagraniczna".

Wyliczoną kwotę, można wpłacić na konto złotówkowe:

Instytut Gość Media
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice

Nr konta: 30 1090 2590 0000 0001 2982 8622

 

lub po przeliczeniu kwoty wpłaty na walutę obcą, na konto służące do przelewów transgranicznych:

Santander Bank Polska S.A.
3 Oddział w Chorzowie
ul. Wolności 24
41-500 Chorzów


(IBAN): PL 30 1090 2590 0000 0001 2982 8622

KOD SWIFT (BIC code): WBKPPLPP

podając w tytule przelewu dokładny adres odbiorcy z dopiskiem "Pren. MGN". Wysyłka jest realizowana po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym.

Po dokonaniu wpłaty, celem wprowadzenia do systemu wysyłkowego poprawnych danych adresowych, prosimy o przysłanie drogą mailową na adres prenumerata@gosc.pl krótkiej informacji zawierającej dane adresowe prenumeratora.

Za dokonane płatności, na prośbę płatnika, wystawiamy faktury VAT.

W razie pytań, służymy informacją pod numerem telefonu: +48 32 608 80 83 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz pod adresem mailowym: prenumerata@gosc.pl

Wydanie miesięcznika od którego można aktualnie rozpocząć prenumeratę*) :

03/21

na miesiąc marzec 2021

*) - pod warunkiem, że wpłata zostanie zaksięgowana na naszym koncie najpóźniej do dnia 16.03.2021 włącznie

PRENUMERATA REDAKCYJNA KRAJOWA