Międzynarodowy konkurs informatyczny Bóbr

dodane 07.11.2017 10:40

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.
Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadna opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
W szczególności konkurs ma na celu:

 • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
 • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej,
 • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe

Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Harmonogram Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2017

 • 05 – 02.06 2017 r.

Opracowanie zadań na kolejny rok w gronie przedstawicieli wszystkich krajów uczestniczących w konkursie (blisko 50 krajów); w 2016 takie spotkanie odbyło się w Turcji, a w roku bieżącym odbędzie się we Włoszech,

 • Wrzesień 2017 r. – wybór zadań.
 • Wrzesień i październik 2017 r. – tłumaczenie zadań na język polski i przygotowanie realizacji zadań w systemie komputerowym.
 • Próba konkursu – październik 2017 r.– uczniowie, nauczyciele i szkoły mają możliwość przygotowania się do konkursu, również pod względem technicznym. Rozpoczęcie rejestracji na próbę: 18 wrzesnia 2017, godzina 8.00:

 

2 października 2017

12.00-12.30

Senior

szkoły ponadgimnazjalne

3 października 2017

12.00-12.30

Junior

gimnazja i klasy VII SP

4 października 2017

12.00-12.30

Benjamin

szkoły podstawowe IV-VI

5 października 2017

12.00-12.30

Skrzat

szkoły podstawowe I-III

 

 • Zawody konkursu – cztery dni w listopadzie (13-16 listopada 2017 r.); w tym samym czasie konkurs przebiega we wszystkich krajach na północnej półkuli. Rozpoczęcie rejestracji 29 października 2017 12:00

 

13 listopada 2017

12.00-13.00

Senior

szkoły ponadgimnazjalne

14 listopada 2017

12.00-13.00

Junior

gimnazja i klasy VII SP

15 listopada 2017

12.00-13.00

Benjamin

szkoły podstawowe IV-VI

16 listopada 2017

12.00-13.00

Skrzat

szkoły podstawowe I-III

 

 • Grudzień 2017 r. – ogłoszenie wyników
 • Początek marca 2018 r. – uroczyste zakończenie konkurs połączone z wręczeniem nagród laureatom

Rejestracja tutaj https://www.bobr.edu.pl/

 

«« | « | 1 | » | »»
Dyskusja zakończona.
przewiń w dół